Over Fred Luiten Concertorganisatie / Barok Vocaal

Introductie

In het Amsterdamse Concertgebouw worden jaarlijks meer dan 700 concerten geprogrammeerd. Wat minder bekend is, is dat meer dan de helft van die concerten wordt georganiseerd door zogeheten ‘concertorganisatoren’. Concertorganisatoren die series (abonnementen) aanbieden, heten ‘seriehuurders’ en één van hen is Fred Luiten Concertorganisatie.

Al meer dan 25 jaar verzorgt Fred Luiten Concertorganisatie onder de titel Barok Vocaal concerten op het hoogste niveau. Fred Luiten Concertorganisatie is momenteel de enige serieuze organisator van klassieke concerten die onafhankelijk is, dus geen subsidie ontvangt. Dat betekent dat ieder concert voor eigen kosten en risico wordt georganiseerd. Zeker bij concerten in de Grote Zaal zijn dat hoge risico’s.

In de afgelopen meer dan 25 jaar hebben vele beroemde barokensembles en barokzangers opgetreden in de serie Barok Vocaal, zoals Emma Kirkby, Michael Chance, Andreas Scholl en momenteel Philippe Jaroussky, de beroemdste countertenor van dit moment. Al vele jaren programmeren wij het beroemde ensemble Collegium Vocale Gent o.l.v. Philippe Herreweghe, maar ook ensembles als Freiburger Barockorchester, Akademie für Alte Musik zijn geregeld te gast.

Maatschappelijk en cultureel betrokken

Geregeld verbindt Fred Luiten Concertorganisatie een concert met een maatschappelijk relevant thema. Zo was Fred Luiten Concertorganisatie in 2008 de eerste in de wereld met een klimaatneutraal concert. Ook is samengewerkt met het AIDS-fonds tijdens een concert op 1 december (Wereld AIDS-dag). De afgelopen jaren heeft Fred Luiten Concertorganisatie zich toegelegd op projecten om meer mensen kennis te laten maken met klassieke muziek, o.a. docenten en leraren van scholen (die dan hun ervaring en enthousiasme aan de leerlingen kunnen overbrengen), maar ook door geregeld vrijwilligers van maatschappelijke organisaties uit te nodigen (o.a. Rode Kruis, Vluchtelingenwerk, Stichting Fietsmaatje). Ook zijn diverse samenwerkingsverbanden ontstaan met het thema ‘mensenrechten’. Onder meer samengewerkt met VN, Vluchtelingenwerk Nederland, College voor de Rechten van de Mens.

Om nog verder in te zoomen op de culturele projecten: Fred Luiten Concertorganisatie heeft twee doelstellingen. Allereerst hebben wij geregeld projecten waarbij wij nieuwe, jonge (top)talenten koppelen aan gerenommeerde musici, om zo aan hen een podium te bieden. Een voorbeeld is dat wij de jonge Surinaamse countertenor Arturo den Hartog.

Behalve educatieprojecten die gericht zijn op docenten en leraren, heeft Fred Luiten Concertorganisatie ook projecten die gericht zijn op jongeren. Hierbij staat informatievoorziening en enthousiasmeren centraal (met als uitgangspunt: pas als je informatie hebt gekregen over bijvoorbeeld Bach kun je voor jezelf beslissen of je vaker naar concerten wilt).

Concerten op maat en concerten in opdracht

Los van de reguliere serie heeft Fred Luiten ook concerten verzorgd voor ‘derden’: vijf familieconcerten voor ABNAMRO en ook familieconcerten voor VVAA en KPN. Voor KPN zijn ook enkele optredens georganiseerd in het Rijksmuseum (waarvan KPN sponsor is).

gegevens

Fred Luiten Concertorganisatie B.V., Oude Vest 133-C, 2312 XW Leiden

algemene website: www.barokvocaal.com          |   email: barokvocaal@barokvocaal.com   |    tel.: +31 (0)6 34 13 74 34